homeLinux

Instalacja serwera VNC w Ubuntu.

Najpierw musimy zainstalować w Ubuntu serwer VNC. W tym celu posłużymy się poleceniem:

sudo apt-get install vnc4server

Po instalacji uruchamiamy serwer VNC z konta zwykłego użytkownika (bez sudo) inaczej zarejestrujemy sesję VNC dla root-a.

vnc4server

Zostaniesz poproszony o ustawieni hasła dla sesji VNC. Z informacji na ekranie interesuje nas najbardziej:

Log file is /Home/user/.vnc/host:1.log

Liczba po dwukropku (domyślnie od :0 do :6) oznacza numer sesji i numer portu TCP, na którym nasłuchuje serwer 5900 dla :0 i 5906 dla :6. W ten sposób utworzyliśmy wstępną konfigurację dla VNC. Następnie musimy zatrzymać aplikację podając numer sesji.

vnc4server -kill :1

Otwieramy do edycji plik xstartup znajdujący się w naszym katalogu domowym w podkatalogu .vnc w tym przypadku użyjemy edytora pico.

pico /Home/user/.vnc/xstartup

Plik będzie wyglądał następująco:

#!/bin/sh
# Uncomment the following two lines for normal desktop:
#unset SESSION_MANAGER
#exec /etc/X11/xinit/xinitrc
[ -x /etc/vnc/xstartup ] && exec /etc/vnc/xstartup
[ -r $HOME/.Xresources ] && xrdb $HOME/.Xresources
xsetroot -solid grey
vncconfig -iconic &
xterm -geometry 80x24+10+10 -ls -title "$VNCDESKTOP Desktop" &
twm &

Aby mieć dostęp do normalnego pulpitu naszego Ubuntu musimy usunąć znaki komentarza z linii zaczynających się na unset i exec. Natomiast linie zaczynające się od: xsetroot, vncconfig, xterm i twm powinny zostać poprzedzone znakiem komentarza. Powinniśmy otrzymać plik wyglądający w ten sposób:

#!/bin/sh
# Uncomment the following two lines for normal desktop:
unset SESSION_MANAGER
exec /etc/X11/xinit/xinitrc
[ -x /etc/vnc/xstartup ] && exec /etc/vnc/xstartup
[ -r $HOME/.Xresources ] && xrdb $HOME/.Xresources
#xsetroot -solid grey
#vncconfig -iconic &
#xterm -geometry 80x24+10+10 -ls -title "$VNCDESKTOP Desktop" &
#twm &

Kolejnym krokiem jest zmiana praw dla pliku /etc/X11/xinit/xinitrc aby uczynić go wykonywalnym.

sudo chmod 755 /etc/X11/xinit/xinitrc

Ostatnim krokiem będzie ustawienie serwera VNC tak aby uruchamiał się przy każdym starcie systemu. W /etc/init.d/ tworzymy nowy skrypt startowy.

cd /etc/init.d/
pico vnc4server

Wklejamy do niego następujący kod (zmieniając oczywiście parametry na własne: nazwa użytkownika, port, rozdzielczość).

#!/bin/bash
su konto_usera -c "vnc4server :1 -geometry 1280x1024 -depth 16"
exit

Nadajemy odpowiednia prawa do pliku. Następnie instalujemy dowiązanie do skryptów startowych.

chmod a+x vnc4server
update-rc.d -f vnc4server defaults

Ponieważ jest to nieszyfrowany ruch sieciowy oraz usługa podatna na próby ataku warto ustawić firewall-a tak, aby nie można było się dostać z zewnątrz do naszego serwera. Najlepiej przepuścić ruch przez tunel SSH lub openVPN. Od teraz możemy już łączyć się zdalnie z wykorzystaniem środowiska graficznego.

Jeden komentarz do “Instalacja serwera VNC w Ubuntu.

  • „Najlepiej przepuścić ruch przez tunel SSH” może napisalibyście jak? Dobrze wiemy jak kończy się brak bezpieczeństwa w IT a nie każdy wie wszystko SZCZEGÓLNIE kiedy czyta taki podstawowy poradnik…
    Chyba, że macie inny art o tym to proszę o link

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *