home

Ponowna instalacja aplikacji zarządzanej –dystrybucja paczki MSI przez GPO

W przypadku, kiedy uszkodzeniu ulegnie pakiet oprogramowania zarządzanego najlepszym sposobem na rozwiązanie problemu jest całkowite wyczyszczenie informacji o oprogramowaniu oraz wymuszenie ponownej instalacji w ramach oprogramowania zarządzanego opiszę procedurę na przykładzie przeglądarki Firefox.
Prawidłowo przeprowadzona instalacja nie nadzorowana daje pewność, że kolejna aktualizacja wykona się prawidłowo w trybie cichym.
Wymaganie interakcji od użytkownika (próba wyświetlenia okienka dialogowego) powoduje zakłócenie cichej instalacji określane często jako „komputer wisi na ekranie instalacji ….”.

Najczęstsze powody nieprawidłowej instalcji pakietów MSI:

· Użytkownik zrestartuje komputer w trakcie instalacji,
· odłączy sieć (niedostępność zasobu, z którego udostępniamy paczkę instalacyjną),
· istnieją nierozwiązane problemy na komputerze związane z poprzednią instalacją
aplikacji,
·istnieje podłączony dodatkowy interfejs (np. modem USB, problem z dostępem do zasobu – zmiana domyślnej bramy).

 1. Pierwszym krokiem będzie usunięcie informacji o aplikacji

  (należy zabezpieczyć wcześniej dane użytkownika zapisane hasła/zakładki):
  Należy spróbować usunąć aplikację przez dodaj/usuń programy
  usuwanie aplikacji

 2. Następnie należy usunąć wpisy w rejestrze związane z aplikacją na poziomie komputera:

  Klucz rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\nazwa aplikacji.
  W przypadku Firefox-a:
  -Mozilla
  -Mozilla.org
  -MozillaPlugins – tej gałęzi rejestru nie należy usuwać, znajdują się tam informacje
  o zarejestrowanych w systemie pluginach współpracujących z przeglądarką (Java, flash,
  Acrobat Reader). Usunięcie tego klucza spowoduje konieczność instalacji wszystkich
  pluginów na nowo (lub odtworzenia klucza).
  klucz rejestru aplikacji

 3. Usunąć wpis rejestru odpowiedzialny za przechowywanie informacji o wykonaniu instalacji (zapobiega ponownemu wykonaniu procesu instalacji).

  Należy usunąć cały klucz rejestru konkretnej zarządzanej aplikacji:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group
  Policy\AppMgmt\identyfikator aplikacji
  W wartościach zmiennych można rozpoznać nazwę polityki GPO oraz nazwę dostarczanej
  aplikacji.
  Rejestr lokalizacja informacji o instalacji zarządzanego oprogramowania

 4. Ostatnim krokiem jest wymuszenie odświeżenia GPO

  Musimy usunąć lokalnie zbuforowane informacje o GPO. Należy usunąć wszystkie klucze zawarte w lokalizacji:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group
  Policy\History\*
  Zbuforowane informacje o zastosowanych GPO
  Przy ponownym uruchomieniu komputera instalator aplikacji powinien wykonać się ponownie.

Ponowna Instalacja zarządzanego oprogramowania GPO

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *